Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając dziecko chcemy zadać o to, aby miało wszystko co najlepsze. Jedną z ważniejszych rzeczy jest zadbanie o to, aby dziecko było ubezpieczone. W Polsce, zgodnie z ustawą, każdy rodzic ma obowiązek zgłoszenia swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wpisanie do ubezpieczenia.
Według polskiego prawa każdy rodzic, który pracuje musi wpisać dziecko do ubezpieczenia. Zgłoszenia może dokonać tylko jedno z rodziców, więc należy ustalić kto podejmie się tego obowiązku. Polega to na tym, że zakład pracy wybranego z rodziców podejmuje się płacenia składek zdrowotnych za dziecko. Dalszą rolę przejmuje zakład pracy, który zajmuje się za nas wszystkimi formalnościami i przekazuje je do ZUS. Jeśli żadne z rodziców nie pracuje dziecko może być zgłoszone przez dziadków. W przypadku, gdy nie ma i takiej możliwości, wpisu do ubezpieczenia może dokonać placówka opieki społecznej. Z tym, że rodzice muszą pamiętać, aby się do nich zgłosić. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Jaki jest czas na zgłoszenie?
Termin ustanowiony do zgłoszenia dziecka to 7 dni po narodzinach. Jednak, aby dopełnić tej procedury potrzebny jest numer PESEL. Numer PESEL wydaje Urząd Stanu Cywilnego, ale na to ma czas 30 dni. Zatem w praktyce zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia nie zawsze jest możliwe w terminie 7 dni. Jednak nie ma powodu do obaw i trzeba po prostu dokonać procedury zaraz po otrzymaniu przez dziecko numeru PESEL. W sytuacji, gdyby trzeba było skorzystać z opieki medycznej, a dziecko nie miałoby jeszcze ubezpieczenia to nie ma powodu do obaw. Zostałoby one objęte opieką medyczną, bowiem w Polsce każdemu dziecku, które nie ukończyło 6 miesiąca przysługuje prawo do podstawowej opieki medycznej. Bez względu na to, czy posiada dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo ważne. Należy pamiętać, aby dokonać tej formalności w miarę możliwości jak najszybciej po narodzinach dziecka. Nie chodzi tu tylko o karę grzywny, ale o zapewnienie naszemu dziecku prawa do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej.