Ranking Firm Odszkodowawczych - Top10
Firmy rekomendowane i najwyżej ocenione przez klientów


1Sagarto
4.53
90.6 %
(48 opinii)
2Meditor
4.33
86.6 %
(22 opinii)
3Meritum
4.26
85.2 %
(21 opinii)
4Kompensja
4.15
83 %
(44 opinii)
5Salutaris
4.15
83 %
(13 opinii)
6Auxilia
4.1
82 %
(28 opinii)
7Pro juris
4.03
80.6 %
(15 opinii)
8PCO
3.9
78 %
(13 opinii)
9Solace
3.88
77.6 %
(44 opinii)
10Salvum
3.56
71.2 %
(54 opinii)


Pełna lista firm uwzględnionych w rankingu.
Jeśli miałeś styczność z którąś z poniższych firm, zachęcamy do podzielenia się opinią.


Sagarto

4,5 rating based on 5 ratings
4.53 ( 48 opinii )
Sagarto jest profesjonalną kancelarią odszkodowawczą, oferującą kompleksowe wsparcie osobom poszkodowanym, borykającym się ze skutkami wypadków komunikacyjnych lub nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Reprezentuje swoich klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, prowadząc zarówno nowe sprawy, jak i te, które – ze względu na zaniżone odszkodowanie – wymagają ponownej analizy prawnej. Firma towarzyszy poszkodowanemu na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, przejmując odpowiedzialność za wszelkie działania formalne.
, , , , , ,

Meditor

4,3 rating based on 5 ratings
4.33 ( 22 opinii )
Kancelaria Meditor prowadzi działalność w zakresie reprezentowania osób fizycznych oraz firm w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Od 2002 r. przedmiotem działalności kancelarii jest kompleksowa obsługa postępowań o świadczenia odszkodowawcze od ubezpieczycieli i innych podmiotów o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Państwach UE na etapie przedsądowym i sądowym.
, , , , , , ,

Meritum

4,3 rating based on 5 ratings
4.26 ( 21 opinii )
Kancelaria prawna Meritum specjalizuje się w prawie cywilnym. Kładzie ona nacisk przede wszystkim na sprawy z zakresu odszkodowań. Sprawę każdego Klienta traktuje indywidualnie, starając się uzyskać dla niego możliwie najwyższe odszkodowanie. W swojej działalności łączy profesjonalizm oraz uczciwość, które pozwalają rzetelnie realizować oczekiwania Klientów.
, , , , , ,

Kompensja

4,2 rating based on 5 ratings
4.15 ( 44 opinii )
Kancelaria odszkodowawcza Kompensja jest jedną z najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań, pomagającym osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Kompensja za priorytet swoich działań stawia skuteczne dochodzenie odszkodowań w najwyższych kwotach pieniężnych za poniesione straty osobowe i majątkowe.
, , , , , , ,

Salutaris

4,2 rating based on 5 ratings
4.15 ( 13 opinii )
Salutaris Sp. z o. o. już blisko 7 lat troszczy się o interesy osób poszkodowanych. W ich imieniu zajmuje się prowadzeniem likwidacji szkód osobowych zarówno polubownie, jak i na etapie postępowania sądowego. Założeniem Salutaris jest indywidualne podejście do każdego problemu oraz dostosowanie obsługi do potrzeb Klientów, zaś głównym celem zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej i usług na najwyższym poziomie.
, , , , , ,

Auxilia

4,1 rating based on 5 ratings
4.1 ( 28 opinii )
Auxilia od 2003 roku pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom uzyskać zadośćuczynienie i rekompensatę za poniesione krzywdy. Walczy w słusznej sprawie i wygrywa dla osób pokrzywdzonych w wypadkach najwyższe możliwe kwoty odszkodowań.
, , , , , ,

Pro juris

4,0 rating based on 5 ratings
4.03 ( 15 opinii )
Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań Pro Juris została powołana do życia w marcu 2005 roku, w odpowiedzi na nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie szybkości i wysokości przyznawanych kwot odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach. Na początku swojej działalności nastawiona była przede wszystkim na dochodzenie odszkodowań za wszelkie szkody osobowe powstałe w wypadkach komunikacyjnych na terenie Polski.
, , , , , , ,

Polskie Centrum Odszkodowań

3,9 rating based on 5 ratings
3.9 ( 13 opinii )
Polskie Centrum Odszkodowań to kancelaria odszkodowawcza, zajmująca się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym, oferując im skuteczne, kompleksowe wsparcie powypadkowe związane z dochodzeniem należnego odszkodowania. Prowadzi sprawy na każdym etapie, również na etapie sądowym. Jako jedna z nielicznych firm posiada własną kancelarię prawną. Dzięki sieci przedstawicieli, ambasadorów marki oraz placówkom partnerskim obsługuje Klientów na terytorium całej Polski.
, , , , , ,

Solace

3,9 rating based on 5 ratings
3.88 ( 44 opinii )
Solace jest to zespół prawników specjalizujących się w odszkodowaniach. W 2009 r. firma rozbudowała kancelarię i dla wygody swoich klientów stworzyła sieć mobilnych przedstawicieli, dzięki którym działa na terenie całego kraju. Jest to specjalistyczna kancelaria prawna, a nie firma odszkodowawcza. Dzięki temu obsługuje wszystkie rodzaje wypadków, a Klient ma pewność, że sprawa będzie prowadzona przez specjalistów w dziedzinie odszkodowań.
, , , , , , , ,

Salvum

3,6 rating based on 5 ratings
3.56 ( 54 opinii )
Salvum specjalizuje się w odkupie zaniżonych odszkodowań komunikacyjnych. Na przestrzeni kilku lat działalności pomogli uzyskać dodatkowe środki tysiącom osób, których odszkodowania zostały zaniżone przez ubezpieczycieli. Ogromne zaufanie, jakim darzą ich klienci oraz szybka i skuteczna pomoc sprawiła, że stali się jednym z liderów rynku odkupu odszkodowań w Polsce.
, , ,

DRB

3,4 rating based on 5 ratings
3.39 ( 38 opinii )
Centrum Odszkodowań DRB to jedna z największych i najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań w Polsce, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim uzyskać wysokie odszkodowanie. Sukcesy w branży powodują, że kancelaria dynamicznie się rozwija i wciąż poszerza zasięg swojej działalności. Obecnie firma DRB działa na terenie całej Polski, a także prowadzi sprawy swoich klientów, którzy ucierpieli w wyniku wypadku poza granicami naszego kraju.
, , , , , , ,

Lex

2,5 rating based on 5 ratings
2.46 ( 17 opinii )
Lex – Kancelaria Odszkodowawcza rozpoczęła działalność na rynku usług prawniczych w 2009 roku. Od początku istnienia jej priorytetem jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nakierowanej na uzyskanie pełnej i jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę.
, , , , , ,