Zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego? Należy Ci się świadczenie pieniężne!

Każde zdarzenie drogowe niesie ze sobą wiele stresu i szkód. Skutkiem ich nie są jedynie uszkodzone pojazdy, ale niestety także poważne uszczerbki na zdrowiu. Warto dowiedzieć się w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy, którego zadaniem jest pokrycie kosztów związanych z procesem leczenia, rehabilitacją, utratą mienia czy utratą dochodów.

Czego dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu:


 

 • Kto może starać się o odszkodowanie po wypadku?
 • Jak należy zgłosić szkodę osobową?
 • Wysokość odszkodowania powypadkowego – jak ją wyliczyć?
 • Rodzaje świadczeń, które należą ci się po wypadku komunikacyjnym
 • Kancelarie odszkodowawcze – czy warto się do nich zgłosić?


 

Komu należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?


 

Odszkodowanie należy się osobie, która została poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego. Świadczenie pieniężne powinno pokryć wszelkie koszty związane z rekompensatą szkody majątkowej, ale także osobowej, czyli w przypadku, kiedy poszkodowany doznał obrażeń.


 

Taką rekompensatę może otrzymać każdy poszkodowany, o ile nie jest sprawcą zdarzenia. Warto podkreślić, że przysługuje ono nie tylko poszkodowanemu kierowcy, ale również pasażerom, pieszym czy rowerzystom. Odszkodowanie należy się również pasażerom, którzy w czasie wypadku podróżowali pojazdem sprawcy.


 

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania zdarzenia lub w toku badania sprawy na jaw wychodzą okoliczności, które obciążają poszkodowanego to towarzystwo ubezpieczeniowe może stosunkowo obniżyć świadczenie lub całkowicie odmówić wypłaty.

Kiedy przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?


 

Podstawowym warunkiem do uzyskania odszkodowania za wypadek drogowy jest ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie. Jest to kluczowe, ponieważ świadczenie pieniężne przysługuje jedynie poszkodowanemu, a nie sprawcy. Dlatego bardzo ważne jest, aby na miejsce zdarzenia zostały wezwane odpowiednie służby, które ocenią sytuację i ustalą sprawcę zdarzenia.


 

Drugim równie istotnym elementem, który wynika z definicji odszkodowania komunikacyjnego, jest wystąpienie u poszkodowanego obrażeń ciała, urazów psychicznych, które oczywiście są następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Do kogo zgłosić szkodę osobową?


 

Jeżeli zamierzasz samodzielnie walczyć o odszkodowanie, to powinieneś zgłosić szkodę osobową do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Informacje, odnośnie odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego powinny być zawarte w notatce policyjnej oraz w bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


 

Według polskiego prawa, każdy pojazd jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, zdarza się tak, że pojazd sprawcy nie posiada tej polisy. W tym miejscu wkracza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.


 

Na rynku działają kancelarie odszkodowawcze, które w ramach swoich usług oferują profesjonalną pomoc prawną. Mogą oni w twoim imieniu zgłosić szkodę i kompleksowo prowadzić sprawę, w celu uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.

Jak zgłosić szkodę po wypadku komunikacyjnym?


 

Sposób zgłaszania szkody jest podawany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Najczęstszymi formami jest formularz internetowy, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy z ubezpieczycielem. Należy przekazać swoje dane oraz opisać dokładnie okoliczności zdarzenia, powstałe obrażenia, dolegliwości.


 

Dokładne opisanie obrażeń jest kluczowe, ponieważ między innymi na tej podstawie ubezpieczyciel wycenia wysokość odszkodowania. Oczywiście, należy przedstawić pełną dokumentację medyczną, która potwierdza nasze stanowisko. Możesz zostać wezwany do stawienia się przed komisję lekarską, która dodatkowo oceni twój stan zdrowia.


 

Na podstawie informacji zebranych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wydaje decyzję, w której wskazuje wysokość ewentualnego odszkodowania lub odmawia wypłaty świadczenia.

O jakie roszczenia mogę się ubiegać?


 

Powinniśmy wiedzieć, że jeżeli zostaliśmy ranni na skutek wypadku z nie swojej winy, to mogą przysługiwać nam określone świadczenia pieniężne.


 

 • Odszkodowanie – które powinno pokryć koszty leczenia, ewentualny utracony dochód, koszty dojazdów do specjalistów czy zwrot za zniszczone mienie.

 •  

 • Zadośćuczynienie – to świadczenie, które rekompensuje ból, cierpienie i uszczerbek na zdrowiu spowodowane wypadkiem, w tym także urazy psychiczne.

 •  

  Przeczytaj więcej o zadośćuczynieniu tutaj.


   

 • Renta – może otrzymać ją poszkodowany, który przez wypadek stracił możliwość pracy zawodowej.

 •  

 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – świadczenie, którego zadaniem jest pokrycie kosztów związanych z lekarstwami, opatrunkami, wizytami u lekarzy, fizjoterapeutów czy rehabilitantów.

 •  

 • Odszkodowanie za transport – koszt dojazdów do placówek medycznych, które były niezbędne w procesie leczenia również może zostać zwrócony przez ubezpieczyciela.

 •  

 • Zwrot kosztów opieki – zdarza się tak, że poszkodowany po wypadku komunikacyjnym nie jest w stanie samodzielnie wykonywać wszystkich czynności i niezbędna okazuje się pomoc osoby trzeciej. Możemy zatem starać się również o odszkodowanie z tego tytułu, nawet jeśli naszym opiekunem jest ktoś z rodziny.

 •  

 • Koszty przystosowania mieszkania – skutkiem wypadku komunikacyjnego mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu, które niestety zmieniają życie poszkodowanego m.in. kalectwo. W wielu przypadkach niezbędne jest przystosowanie miejsca zamieszkania tak, aby móc komfortowo funkcjonować. O taki zwrot kosztów również można się starać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.


 

Jak wyliczyć wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?


 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe przy wyliczaniu wypłacanych świadczeń opierają się na tabeli, która przedstawia procentowy uszczerbek na zdrowiu konstruowany przez ZUS. Na jej podstawie można szacunkowo określić jaka może być wysokość odszkodowania. Zazwyczaj, za 1% uszczerbku ubezpieczyciele przyznają 1000 zł. Oprócz tabeli ZUS-u ubezpieczyciele powołują się często na orzeczenie wydane przez Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).


 

Warto zaznaczyć, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej przyznają minimalną wartość procentową z przedziału. Oznacza to, że jeżeli za dany uraz w tabeli ZUS-u jest przypisane od 5 – 10% to możemy się spodziewać, że zostanie nam przyznane 5% uszczerbku na zdrowiu.


 

Kancelarie odszkodowawcze, które prowadzą sprawy swoich klientów, starają się, aby przyznany procent był jak najwyższy, dlatego też bardzo często występują z powództwem do sądu. Sąd przy orzekaniu bierze pod uwagę dodatkowe informacje, np. wiek poszkodowanego, intensywność cierpień fizycznych i psychicznych, dodatkowy styl życia osoby poszkodowanej.


 

Po dokładnym zbadaniu sprawy Sąd orzeka o wysokości odszkodowania.

Czy warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej?


 

Kancelarie odszkodowawcze, które oferują swoje usługi, kompleksowo zajmują się sprawą tak, aby osoba poszkodowana nie musiała dodatkowo martwić się formalnościami. Zespół prawników, który specjalizuje się w uzyskiwaniu wyższych odszkodowań, na każdym etapie powinien informować swojego klienta o aktualnym etapie sprawy oraz na bieżąco odpowiadać na jego pytania czy wątpliwości.


 

Profesjonalne kancelarie oferują bezpłatną analizę sprawy, po której powiadamiają cię o jakie kwoty można się starać na etapie likwidacji szkody jak i na drodze sądowej. Przed podpisaniem umowy z kancelarią odszkodowawczą dokładnie sprawdź, jaki procent prowizji jest w niej zawarty.


 

Skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej z pewnością wesprze cię w drodze do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania po wypadku komunikacyjnym. Warto jednak zaznaczyć, aby pochopnie nie podejmować decyzji o wyborze firmy, z którą będziemy chcieli współpracować. Sugerujemy, aby poczytać opinie o nich w sieci internetowej, porozmawiać z konsultantem i samemu zdecydować komu powierzyć sprawę.


 

Przeczytaj także – Miałeś wypadek? Sprawdź jakie odszkodowanie Ci się należy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *