To powinien wiedzieć każdy kierowca. Czym jest UFG?

UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest funduszem, z którego wypłacane są odszkodowania dla poszkodowanych kierowców wypadków, których sprawcy nie byli ubezpieczeni albo zbiegli z miejsca wypadku i są nieznani.


Jeśli kierowca, który nie posiadał ważnego OC spowodował wypadek to pieniądze dla poszkodowanego są wypłacane przez UFG. Jednak sprawca wypadku musi oddać kwotę, którą jest dłużny. Ponadto UFG, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi kontroluje osoby, które nie wykupiły ważnej polisy OC. Ubezpieczyciele zgłaszają do UFG kierowców, których OC się nie skończyło i nie zostało w odpowiednim czasie przedłużone. Co więcej, na stronie UFG możemy sprawdzić, czy pojazd sprawcy miał ważne ubezpieczenie OC.

Całość przeczytasz w artykule To powinien wiedzieć każdy kierowca. Czym jest UFG?