Zostałeś potrącony? Należy Ci się odszkodowanie. Sprawdź czego możesz żądać od ubezpieczyciela!

Potrącenie pieszego jest z pewnością najbardziej tragicznym zdarzeniem na drogach, ponieważ bardzo często dochodzi do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Niczym nieosłonięty człowiek narażony jest zdecydowanie na większe niebezpieczeństwo niż kierowcy czy pasażerowie pojazdów. Jeżeli zostałeś potrącony to powinieneś mieć świadomość, że należy ci się odszkodowanie za wypadek z polisy OC kierującego.

Czego dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu:


 

 • Od kogo można uzyskać odszkodowanie po potrąceniu?
 • O jakie świadczenia należy się ubiegać?
 • Jak wyliczana jest wysokość odszkodowania za potrącenie?
 • Przyczynienie pieszego a wysokość odszkodowania
 • Kancelarie odszkodowawcze – czy warto skorzystać z ich pomocy?


 

Odszkodowanie za potrącenie pieszego – do kogo należy się zgłosić?


 

Według polskiego prawa każdy pojazd ma obowiązek posiadania polisy OC. To właśnie z tego ubezpieczenia wypłacane są świadczenia odszkodowawcze dla poszkodowanych. Dlatego też, swoje roszczenia należy kierować do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupione OC. Taką informację możesz uzyskać z notatki policji, która powinna zostać wezwana na miejsce zdarzenia lub z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego


 

Sposób zgłaszania szkody może się nieco różnić, w zależności od ubezpieczyciela. Zazwyczaj na stronach internetowych Towarzystw udostępniony jest specjalny formularz do zgłaszania szkód osobowych. Możesz również tego dokonać poprzez kontakt mailowy czy telefoniczny z infolinią.


 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy w prawidłowy sposób zgłosisz swoje roszczenia to możesz skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych. Zespół prawników doskonale wie, w jaki sposób należy zgłosić szkodę, aby uzyskać jak najwyższe wypłaty.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie ma polisy OC


 

Niestety, ale zdarzają się sytuacje, w których kierujący nie zatrzyma się, aby udzielić niezbędnej pomocy pieszemu, tylko ucieka z miejsca wypadku. Koniecznością jest zatem niezwłoczne zawiadomienie policji, która zajmie się znalezieniem sprawcy.


 

Nie wszyscy właściciele pojazdów respektują również obowiązek posiadania polisy OC. Nie skreśla jednak to naszych praw do uzyskania odszkodowania. W powyższych przypadkach swoje roszczenia powinniśmy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zajmie się sprawą i ustali wysokość przyznanego odszkodowania.

Zostałeś potrącony – o jakie świadczenia możesz się ubiegać?


 

Wypadek z udziałem pieszego może spowodować ogromne obrażenia, które będą wymagały leczenia przez długi czas, a ich skutki mogą towarzyszyć nam nawet do końca życia. W ramach polisy OC sprawcy zdarzenia możesz starać się o;


 

 • Odszkodowanie – jego zadaniem jest pokrycie kosztów leczenia, dojazdów do specjalistów, zniszczonego mienia (np. ubiór, telefon, rower) oraz zwrot za ewentualny utracony dochód.
 • Zadośćuczynienie – rekompensuje ból, cierpienie, urazy psychiczne, które towarzyszą poszkodowanemu po wypadku.
 • Renta – możesz się o nią ubiegać, jeżeli po wypadku straciłeś możliwość wykonywania pracy zawodowej.
 • Świadczenie za transport– koszty dojazdów do placówek medycznych czy specjalistów również mogą zostać zwrócone.
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji– często poszkodowany jest zmuszony do korzystania z prywatnej opieki medycznej (dzieje się tak, gdyż długi jest czas oczekiwania na specjalistów w ramach NFZ). Warto zatem zbierać dokumentację potwierdzającą takie wydatki, ponieważ można starać się o ich zwrot.
 • Zwrot kosztów przystosowania mieszkania– niestety, potrącenie pieszego może skończyć się dla niego trwałym kalectwem. Z dnia na dzień poszkodowany zmuszony jest do dostosowania swojego otoczenia do nowej rzeczywistości, aby w miarę możliwości poprawić swój komfort. O zwrot takich wydatków również można ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.


 

Jak szybko otrzymasz wypłatę od ubezpieczyciela?


 

Wypadek z udziałem pieszego jest jednym z najpoważniejszych zdarzeń drogowych. Wypłata odszkodowania zależna jest od wielu czynników np. ustalenia winnego oraz ustalenia ewentualnego przyczynienia obu stron do wypadku.


 

Termin wypłacenia odszkodowania z polisy OC sprawcy uregulowany jest w polskim prawie. Według przepisów, ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji od chwili zgłoszenia szkody. Jednak, może ten czas zostać wydłużony do 90 dni, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień, bez których niemożliwe jest podjęcie decyzji o wysokości wypłacanego odszkodowania.


 

Ten czas może jednak zostać jeszcze zmieniony, jeśli ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie czy ustalenie wysokości wypłaty zależne jest od toczącego się postępowania karnego czy cywilnego. Zdarza się, że dopiero po wyroku ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania.

Potrącenie a wysokość odszkodowania


 

Ubezpieczyciele, przy wyliczaniu wysokości odszkodowania opierają się na tabeli skonstruowanej przez ZUS, która przedstawia procentowy uszczerbek na zdrowiu. Najczęściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe za 1% uszczerbku przyznają 1000 zł. Dlatego też, aby oszacować wypłatę odszkodowania należy wiedzieć jaki procent przyznaje nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe


 

Należy pamiętać, że ubezpieczyciele nagminnie zaniżają przyznany procent uszczerbku oraz przyznawaną kwotę. Na drodze postępowania sądowego, za 1% uszczerbku na zdrowiu można uzyskać około 3000 zł. Warto zatem zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej, która oszacuje, jak bardzo ubezpieczyciel zaniżył obie wartości i poradzi czy opłacalne jest pójście do sądu. Profesjonalne firmy oferują swoje pełnomocnictwo w prowadzeniu takich spraw, także nie musimy sami martwić się o zbędne formalności. Dla osoby poszkodowanej najważniejsze jest systematyczne leczenie i dbanie o swój stan zdrowia.


 

Śmierć bliskiej osoby po potrąceniu przez samochód


 

Najtragiczniejszą sytuacją jest śmierć uczestnika wypadku. Niczym nieosłonięci piesi narażeni są na poważne obrażenia, które w konsekwencji mogą prowadzić do zgonu. Dla bliskich jest to ogromny cios i wielka strata. Nie jest możliwe oszacowanie w pieniądzach ile warte jest ludzkie życie czy cierpienie bliskich.


 

Należy mieć jednak świadomość, że bliscy mogą starać się o odszkodowanie za śmierć od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Nie powinniśmy rezygnować z tej możliwości, ponieważ te pieniądze mogą pomóc na dalszym etapie życia rodziny zmarłego. W polskim prawie nie jest jasno określone, kto ma prawo do odszkodowania. W procesie przyznawania świadczeń pieniężnych główną rolę pełnią dotychczasowe relacje ze zmarłym.


 

Przyczynienie się pieszego do wypadku a odszkodowanie


 

Kwestia zachowania się pieszego na drodze może odgrywać znaczącą rolę, ponieważ przyznane przyczynienie się do wypadku obniża wysokość odszkodowania. Najczęściej kwestia przyczynienia ma miejsce, kiedy pieszy nie przestrzega przepisów prawa ruchu drogowego, czyli np.;


 

 • wszedł na jezdnię w niedozwolonym miejscu,
 • wbiegł na pasy na czerwonym świetle,
 • wtargnął na jezdnię w niedużej odległości od poruszającego się pojazdu


 

Najczęściej spór o kwestię odpowiedzialności za zdarzenie ma miejsce, kiedy pieszy jest pod wpływem alkoholu. Sama nietrzeźwość pieszego nie jest jednoznaczne z przyczynieniem się do zdarzenia. Jeżeli pieszy zastosował się do wszelkich zasad ruchu drogowego to jego stan trzeźwości może nie mieć znaczenia.


 

Zostałem potrącony – mogę dostać odmowę wypłaty odszkodowania?


 

Przypominamy, że przyczynienie się pieszego do wypadku może w jakimś stopniu obniżyć wypłatę odszkodowania. Kwota zostanie pomniejszona o wartość przyznanego przyczynienia.


 

Przykład: W wyniku wypadku pieszy otrzymał decyzję o przyznanym odszkodowaniu w wysokości 10 000 zł. Na dalszym etapie sprawy zostało uznane przyczynienie się pieszego do zdarzenia w wysokości 20%. Kwota do wypłaty wynosi zatem 8 000 zł.


 

Może się tak zdarzyć, że ubezpieczyciel całkowicie odmówi wypłaty odszkodowania. Ma do tego prawo? Tak, jeśli pieszy został uznany w pełni za winnego zaistniałego zdarzenia. Jeżeli wyrok procesu karnego potwierdzi, że kierowca nie naruszył żadnej z zasad ruchu drogowego, a zachowanie pieszego jest wyłączną przyczyną wypadku to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty jakichkolwiek świadczeń.


 

Potrącenie pieszego na poboczu


 

Zdarza się, że do wypadku z udziałem pieszych dochodzi na poboczach dróg. Dzieje się tak, gdy w danym miejscu nie ma chodnika – pobocze jest zatem tą częścią drogi, po której powinni poruszać się piesi.


 

Obowiązkiem pieszego jest przemieszczanie się po lewej stronie drogi oraz używanie elementów odblaskowych, jeśli droga mieści się poza terenem zabudowanym. Jeżeli doszło do potrącenia, a pieszy nie zastosował się do powyższych zasad to może zostać przyznane przyczynienie się do zdarzenia.


 

Przeczytaj więcej o zasadach zwiększających bezpieczeństwo pieszego


 

Kancelarie odszkodowawcze walczą o wyższe odszkodowanie


Wiadomym jest, że ubezpieczyciele starają się wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie poszkodowanym. Jeżeli zostałeś potrącony to bardzo często nie masz czasu na załatwianie wszelkich formalności, które niekiedy się przedłużają. Twoim jedynym zmartwieniem powinna być rekonwalescencja po wypadku. Profesjonalne kancelarie odszkodowawcze pomagają prowadzić sprawę od samego początku tak, aby jak najszybciej uzyskać satysfakcjonującą kwotę. Przed wyborem odpowiedniej kancelarii sugerujemy poczytać opinie o firmach w Internecie i porozmawiać z konsultantem, aby uzyskać jak najwięcej informacji o sposobie pracy kancelarii.


 

Przeczytaj także – Miałeś wypadek? Sprawdź jakie odszkodowanie Ci się należy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *