Zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku – jak je uzyskać?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest nie tylko zniszczone mienie, ale także cierpienie i ból poszkodowanych. Warto dowiedzieć się kiedy i jak można starać się o zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy zdarzenia, które pomoże zrekompensować nam poniesione straty.

Czego dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu:


 
 • Komu należy się zadośćuczynienie?
 • Jak uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy?
 • Za co można uzyskać zadośćuczynienie?
 • Czy należy Ci się zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?
 • Do kogo warto zwrócić się o pomoc?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie


Bardzo często zadośćuczynienie jest utożsamiane z odszkodowaniem. Jednakże są to całkowicie różne świadczenia, o które można się ubiegać po wypadku.
 
Odszkodowanie zostaje przyznane, aby pokryć koszty związane z;
 • szkodami majątkowymi np. naprawa pojazdu, zniszczone mienie,
 • uszczerbkiem na zdrowiu np. koszty leczenia, transportu do placówek medycznych,
 • utraconymi zarobkami np. renta, koszty przekwalifikowania zawodowego.

Zadośćuczynienie natomiast ma za zadanie w sposób finansowy wynagrodzić pokrzywdzonemu szkody niematerialne tj. ból i cierpienie fizyczne i psychiczne. Dlatego też trudno jest oszacować wysokość zadośćuczynienia, ponieważ nie jest łatwo przeliczyć ludzkie krzywdy na pieniądze.

Kiedy warto starać się o zadośćuczynienie?


Warto podkreślić, że zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem, dlatego też w momencie starania się o nie warto zebrać wszelkie krzywdy, jakich doznaliśmy oraz jakie przewidujemy, że nastąpią w przyszłości.
Sprawy związane z wypłatą zadośćuczynienia są rozpatrywane w sposób bardzo indywidualny. Dlatego biorąc pod uwagę charakter skutków zdarzenia możemy się o nie starać np.;
 
 • gdy skutkiem wypadku jest nasze kalectwo,
 • gdy zostaliśmy oszpeceni,
 • gdy wypadek odbił się na naszym zdrowiu psychicznym,
 • gdy wypadek wywołał w nas traumę,
 • gdy przez wypadek czujemy się osamotnieni, wykluczeni.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby


Najbardziej traumatycznym przeżyciem jest śmierć bliskiej osoby. Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować tej straty i zapełnić pustki jaką czuje się po utracie najbliższych. Mimo to, warto starać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z OC sprawcy, ponieważ może być ono pomocne w dalszym funkcjonowaniu.
 
Kodeks cywilny mówi, że jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego zmarł uczestnik zdarzenia, to prawo do świadczeń pieniężnych mają najbliżsi członkowie rodziny. Nie jest jednak wprost wyjaśnione, kto należy do grona najbliższych. Z reguły przyjmuje się, że są to potomkowie, rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Jednakże, zadośćuczynienie może również otrzymać konkubent, przyrodnie rodzeństwo, ojczym czy macocha, rodzice zastępczy. Kluczowe w tym wypadku jest udowodnienie przed sądem stopnia zażyłości i stosunku relacji ze zmarłym.

Jak wyliczyć wysokość zadośćuczynienia?


Wymiar ludzkiego cierpienia jest niezwykle trudny do ustalenia. Dlatego też sprawy związane z ustaleniem wysokości zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym wymagają weryfikacji wielu aspektów.
 
Ubezpieczyciel, który decyduje o kwocie przyznanego świadczenia najczęściej bierze pod uwagę takie aspekty jak;
 
 • stopień uszczerbku na zdrowiu,
 • korzystanie i długość korzystania z pomocy psychologicznej,
 • wiek poszkodowanego (np. jeżeli w wyniku wypadku młoda osoba zostanie
 • niepełnosprawna to świadczenie powinno być wyższe niż jakby tej samej sytuacji poddana była osoba starsza),
 • dotychczasowy styl życia poszkodowanego (np. jeżeli był sportowcem, to trwały uszczerbek na zdrowiu może decydować o przymusowym zrezygnowaniu ze sportu),
 • samodzielność (np. jeśli poszkodowany zmuszony jest do korzystania z opieki najbliższych lub osób trzecich).

Zadośćuczynienie przyznawane rodzinie zmarłego w wypadku wyliczane jest na podstawie;
 
 • stopnia pokrewieństwa,
 • siły więzi ze zmarłym,
 • intensywności kontaktu przed wypadkiem,
 • cierpienia psychicznego po stracie.

Zadośćuczynienie – jak się o nie starać?


Najzwyklejszą opcją jest samodzielne zgłoszenie się do towarzystwa sprawcy wypadku. Coraz popularniejszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest udanie się po pomoc do specjalnych firm odszkodowawczych, które w imieniu klienta załatwiają wszelkie sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynienia.
 
Samodzielna walka o zadośćuczynienie
 
Przy tym wariancie, pierwszym krokiem jest zgłoszenie tzw. szkody osobowej u ubezpieczyciela sprawcy. W tym miejscu ważne jest wskazanie wszelkich tytułów, z których chcesz ubiegać się o to świadczenie oraz zaznaczyć satysfakcjonującą kwotę.
 
Przedstawienie stosownej dokumentacji oraz szczegółów zdarzenia pozwala ubezpieczycielowi na przeanalizowanie sprawy i podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmówieniu wypłaty zadośćuczynienia.
 
Warto zaznaczyć, że nie istnieją przepisy, na podstawie których wyliczana jest wysokość zadośćuczynienia. Dlatego też, ubezpieczyciel może wypłacić dużo mniejszą kwotę niż się spodziewamy.
 
Reprezentacja przez kancelarię odszkodowawczą
 
Drugą opcją jest zgłoszenie się do kancelarii, która oferują swoją reprezentację w kontaktach z ubezpieczycielem. Po upoważnieniu, kancelaria ma prawo do występowania w imieniu klienta przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 
Początkowo kancelaria powinna przeanalizować dokładnie dokumentację oraz zapoznać się ze szczegółami zdarzenia. Dział prawny po analizie przedstawia klientowi ewentualną wysokość zadośćuczynienia, o które można się starać.
 
Kancelaria zajmuje się zgłoszeniem szkody osobowej i przedstawiają ubezpieczycielowi swoje stanowisko w kwestii wysokości roszczenia dla klienta.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia – co zrobić?


Często zdarza się, że po analizie ubezpieczyciel znacznie zaniżył przyznaną kwotę lub całkowicie odmówił wypłaty pieniędzy.
 
W przypadku samodzielnego zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego możemy złożyć odwołanie (reklamację) i czekać na ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli w dalszym ciągu ubezpieczyciel umywa ręce to mamy prawo zgłosić skargę do Rzecznika Finansowego, który również dokona analizy sytuacji. Ostatnią drogą jest oczywiście postępowanie sądowe, które jednakże wymaga od nas poświęcenia wiele pracy, czasu i pieniędzy.
 
W sytuacji, kiedy twoją sprawą zajmuje się kancelaria odszkodowawcza, to ona zajmuje się składaniem odwołania. Jeśli mimo reklamacji, stanowisko ubezpieczyciela nie zmienia się, to w porozumieniu z klientem kancelaria składa pozew o zapłatę do sądu. W tym miejscu kancelaria wybiera odpowiedniego adwokata lub radcę prawnego, który w twoim imieniu walczy na sali sądowej o godne zadośćuczynienie.
 
Klient, reprezentowany przez fachową obsługę prawną, ma znacznie większe szanse na uzyskanie wyższego świadczenia niż jakby starał się o nie samodzielnie, oszczędzając nam przy tym dużo czasu oraz dodatkowych stresów. Stąd też, kancelarie odszkodowawcze zyskały ostatnio mocno na popularności.

Jaki jest termin przedawnienia zadośćuczynienia?


O zadośćuczynienie z OC sprawcy można się starać w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Jeżeli wypadek nosi znamiona przestępstwa to czas ten jest przedłużony nawet do 20 lat. Po tym okresie nasze prawa do odszkodowania czy zadośćuczynienia stają się przedawnione.
 
Nie należy jednak zwlekać ze zgłaszaniem roszczeń, ponieważ im szybciej zajmiemy się sprawą, tym mamy większe szanse na uzyskanie wyższych świadczeń pieniężnych. Jeżeli po wielu latach zechcemy postarać się o zadośćuczynienie, to droga do jego uzyskania może okazać się trudniejsza. Dzieje się tak, ponieważ z czasem ból po stracie osoby jest mniejszy, a co za tym idzie jego udowodnienie jest znacznie trudniejsze.

Kancelarie odszkodowawcze – czy warto z nich korzystać?


Na rynku działa wiele kancelarii odszkodowawczych, które oferują pomoc w uzyskaniu odszkodowania czy zadośćuczynienia z OC sprawcy zdarzenia. Ich liczba ciągle rośnie, ponieważ Towarzystwa Ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają należące się nam kwoty, więc ich obecność pozwala przeciętnemu człowiekowi walczyć o przyznanie sprawiedliwych kwot.
 
Zgłoszenie się o pomoc do takich firm jest coraz częstszym rozwiązaniem. Wypadek czy strata kogoś bliskiego to bardzo ciężkie momenty dla każdego człowieka. Normalnym jest, że samodzielna próba wyegzekwowania należnych pieniędzy od Towarzystwa bywa bardzo kłopotliwa i czasochłonna. Poszkodowani w tym czasie wolą skupić swoją uwagę na sobie czy bliskich. Dodatkowo, po takim zdarzeniu możemy być bardzo długo w ciężkiej kondycji fizycznej i psychicznej, która nie ułatwi nam podejmowania racjonalnych decyzji.
 
Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą, która zajmie się dochodzeniem zadośćuczynienia kompleksowo i profesjonalnie.
 
Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że w wielu przypadkach sprawy związane z zaniżonym świadczeniem lub odmową wypłaty często mają swój finał w sądzie. Wiadomym jest, że prowadzenie sprawy sądowej wymaga wiele wysiłku, nakładu pracy, ale także nakładu finansowego. Wiele kancelarii działa na zasadzie prowizji od wygranej sprawy. Oznacza to, że na etapie analizy i prowadzenia sprawy nie ponosi się żadnych kosztów. Dopiero od uzyskanej kwoty od ubezpieczyciela, firma odszkodowawcza przydziela sobie umówiony wcześniej procent. Wysokość prowizji zależy głównie od złożoności sprawy, nakładu pracy prawników, radców prawnych oraz od profesjonalizmu kancelarii.

Łowcy nieszczęść – czarne owce branży odszkodowawczej


We wszystkich branżach istnieją firmy bardziej i mniej rzetelne. Wśród kancelarii odszkodowawczych szczególną uwagę należy zwrócić na te, które w sposób nieetyczny pozyskują klientów. W sieci jest bardzo dużo artykułów, które przestrzegają przed kancelariami, które w nieuczciwy sposób wyłudzają dane osobowych poszkodowanych czy ich rodzin.
 
Pozornie ciepłym usposobieniem, tzw. “łowcy nieszczęść” nachodzą nas już w szpitalach czy domach i wspominają o możliwości dochodzenia pieniędzy od ubezpieczyciela. W szoku, w niepełnej świadomości poszkodowany podpisuje umowę z firmą, która finalnie może zabrać nawet 50% należytej kwoty.
 
Sposoby działania tych firm bardzo często mijają się z kulturą osobistą, wyczuciem sytuacji, prawdziwym współczuciem czy wsparciem dla poszkodowanych. Pytanie brzmi, skąd takie firmy znają nasz numer telefonu, czy adres? Agenci tych firm korumpują policjantów, lekarzy, ratowników medycznych czy nawet pracowników domów pogrzebowych po to, aby uzyskać kontakt do potencjalnego, “dużego klienta”.
 
Jeżeli już na miejscu tragedii krążą wokół nas agenci kancelarii odszkodowawczych z umowami w ręku, lub pukają do nas do drzwi, to powinniśmy wiedzieć, że coś jest nie tak. Pamiętajmy, że agenci, są jedynie pośrednikami pracującymi dla firm odszkodowawczych. Wynagradzani są na zasadzie prowizji od każdej podpisanej umowy z klientem. Na tym etapie z reguły rola agenta się kończy, a naszą sprawę przejmuje kancelaria dla której pracuje agent. Pozostajemy więc bez osoby kontaktowej, bez opiekuna, a wszelkie informacje na temat naszej sprawy musimy pozyskiwać poprzez centralę firmy. Dlatego tak ważne jest, żeby decyzja o wyborze kancelarii powinna była w pełni świadoma, przemyślana, podjęta bez pośpiechu oraz jakiejkolwiek presji.
 
Tym bardziej należy wystrzegać się pochopnego podpisywania umowy z firmą, o której niewiele wiemy, ponieważ finalnie mogą zabrać nam 40-50% zadośćuczynienia. Radzimy dokładnie sprawdzić opinie o kancelariach w internecie, na forach lub mediach społecznościowych, aby później nie żałować swojej decyzji.
 
Więcej na temat nieetycznych zachowań kancelarii odszkodowawczych można znaleźć w poniższych artykułach;
 

Podsumujmy


Wypłata zadośćuczynienia to świadczenie, do którego mamy prawo starać się z polisy OC sprawcy wypadku. Ból i cierpienie spowodowane traumatycznym wydarzeniem niekiedy towarzyszy nam przez długi okres. Wypłata zadośćuczynienia jest jednorazowa, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę szczegóły sprawy i kondycję psychiczną poszkodowanego. Warto starać się również o zadośćuczynienie po stracie najbliższych, ponieważ pomoże nam to w dalszym funkcjonowaniu.
 
Obecnie działa wiele kancelarii odszkodowawczych, które w ramach swoich usług oferują pomoc w uzyskaniu należytych świadczeń. Przed wyborem swojego przedstawiciela radzimy dokładnie przeanalizować opinie o firmie w Internecie czy w portalach społecznościowych, aby w późniejszym etapie nie być rozczarowanym.
 
Przeczytaj także – Sprzedaż szkody OC – dodatkowa gotówka w prosty sposób?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *