Miałeś wypadek? Sprawdź czego możesz żądać od ubezpieczyciela

Codziennie dochodzi do wielu nieszczęśliwych zdarzeń, wskutek czego my lub nasi bliscy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju obrażenia bądź urazy. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach możemy walczyć o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Wypadek komunikacyjny, potrącenie czy wypadek w pracy – to sytuacje, które najczęściej mają miejsce. Dowiedz się o jakie świadczenia możesz się starać przy tych poszczególnych zdarzeniach.

Czego dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu:


 

 • Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?
 • Do kogo należy zgłosić szkodę osobową?
 • Jak jest wyliczana wysokość odszkodowania za wypadek?
 • Rodzaje odszkodowania o jakie możesz się starać po wypadku
 • Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi


 

Odszkodowanie osobowe to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane, jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku doznaliśmy obrażeń ciała lub urazów psychicznych. Występują różne rodzaje szkód osobowych, które uzależnione są od okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym


 

Często słyszy się o zdarzeniach drogowych, w których poszkodowani nie tylko tracą mienie, ale również są narażeni na ciężkie obrażenia. Powinniśmy wiedzieć, że oprócz odszkodowania za zniszczony pojazd z OC sprawcy należy nam się również, z tego samego tytułu, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli doznaliśmy jakiś obrażeń.


 

Pierwszym, samodzielnym krokiem w drodze po odszkodowanie za wypadek drogowy jest zgłoszenie szkody osobowej do ubezpieczyciela sprawcy. Po przedstawieniu wszelkich wymaganych dokumentów, możemy zostać wezwani do stawienia się przed komisję lekarską, która oceni nasz aktualny stan zdrowia. Po stosownej analizie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe kontaktuje się z nami i przedstawia wysokość odszkodowania, jakie zostanie nam wypłacone.


 

Należy pamiętać, że ubezpieczyciele nagminnie zaniżają wartość odszkodowania po wypadku, dlatego warto dokładnie przeanalizować, za jakie świadczenia otrzymaliśmy zwrot kosztów, a które zostały z jakiegoś powodu pominięte. Analiza takich sytuacji często wymaga jednak specjalistycznej wiedzy głównie z dziedziny prawa. Coraz częściej najlepszą opcją staje się zatem, skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczych, które zajmują się tego rodzaju sprawami, począwszy od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za potrącenie przez samochód


 

Wypadki z udziałem pieszych są najbardziej tragicznymi sytuacjami na drogach, ponieważ bardzo często powodują ciężkie obrażenia (lub nawet śmierć poszkodowanego). Jeżeli zostałeś potrącony, należy ci się odszkodowanie za wypadek z polisy OC kierującego.


 

W przypadku takiej sytuacji, należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe, które pomogą nam, opiszą dokładnie miejsce i okoliczności zdarzenia. Następnym krokiem jest zgłoszenie zaistniałej sytuacji do ubezpieczyciela, u którego kierujący ma wykupioną polisę OC.


 

Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć pełną dokumentację medyczną, która przedstawia wszelkie procesy leczenia poszkodowanego. Ubezpieczyciel może również zwołać komisję lekarską, która oceni stopień uszczerbku pieszego. Następnie należy czekać na odpowiedź ubezpieczyciela, który poinformuje nas, czy zostało nam przyznane odszkodowanie za wypadek drogowy i w ewentualnie jakiej wysokości.


 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w kwestii wypłaty odszkodowania dla pieszego zastosowana jest zasada ryzyka. Zgodnie z jej treścią stopień winy kierowcy nie jest istotny. Odszkodowanie za wypadek może zostać przyznane, nawet w sytuacji, kiedy nie można przypisać kierującemu winy. Przykładem takich sytuacji może być np. przechodzenie przez ulicę w miejscu nieprzystosowanym dla pieszych.


 

 

Oczywiście, jeżeli wina za zdarzenie leży całkowicie po stronie pieszego, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie za wypadek w pracy


 

Wypadek w pracy to nieszczęśliwe zdarzenie, do którego doszło na terenie zakładu pracy lub w chwili wykonywania czynności zawodowych. Przysługuje nam jednorazowe świadczenie z ZUS-u, ale także możemy mieć możliwość odszkodowania z polisy OC zakładu pracy, jeżeli wypadek spowodowany był zaniechaniem pracodawcy.


 

Wysokość świadczenia z ZUS-u zależny jest od skali obrażeń jakich doznaliśmy. W tym celu poszkodowany powinien stawić się przed komisję lekarską, która oceni stan zdrowia pracownika i procentowo wyznacza stopień uszczerbku.


 

Jeżeli uważamy, że do wypadku doszło z winy pracodawcy, to możemy starać się również o odszkodowanie z jego polisy OC. W tym celu bardzo ważna jest dokumentacja medyczna i protokół BHP, który poświadcza nasze stanowisko. Powinien on zawierać wszelkie istotne informacje o okolicznościach i miejscu zdarzenia oraz opinię specjalisty o ustaleniu odpowiedzialności za wypadek. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed podpisaniem protokołu dokonać dokładnej analizy, ponieważ może okazać się, że nie jest jasno wskazana wina pracodawcy i droga do uzyskania odszkodowania powypadkowego będzie bardziej skomplikowana.

Odszkodowanie za wypadek w punktach usługowych


 

Do przykrych sytuacji dochodzi również w takich miejscach jak: restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe, baseny czy centra handlowe. Często na skutek niedopatrzenia personelu może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia, które finalnie odbije się na zdrowiu klienta. Warto wiedzieć, że jeśli doznaliśmy urazu w sklepie, u kosmetyczki czy np. w kinie to możemy starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela obiektu lub bezpośrednio od jego właściciela.


 

Wiadomym jest, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Kluczową kwestią jest ustalenie winnego zaistniałego zdarzenia. W tym miejscu niezbędny okaże się materiał dowodowy, np. zeznania świadków, fotografie miejsca wypadku czy oświadczenie.


 

Sprawę należy przekazać do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, który po przeanalizowaniu całej dokumentacji zdecyduje o ewentualnym przyznaniu odszkodowania z OC sprawcy i jego wysokości. W przypadku, kiedy właściciel lub personel zachowali wszelkie zasady bezpieczeństwa, a wypadek spowodowany był głównie z winy klienta, to może on spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie/Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku


 

Każdy wypadek może prowadzić do najtragiczniejszej sytuacji, czyli śmierci poszkodowanego. Utrata bliskiej osoby to dla każdego ogromny ból i cierpienie. Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować tej straty, jednakże warto postarać się o coś, co należy się nam lub naszej rodzinie.


 

Ustalenie wysokości takiego świadczenia nie jest łatwe, ponieważ nie sposób określić wartość ludzkiego życia. Do takich spraw należy podejść bardzo indywidualnie. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia ma najbliższa rodzina zmarłego. Nie jest jednak wprost określone, kto liczy się do tego grona. Dlatego, w procesie przyznawania odszkodowania za wypadek, główną rolę pełnią dotychczasowe relacje ze zmarłym.

Rodzaje świadczeń o jakie można się ubiegać po wypadku


 

Odszkodowanie, to świadczenie, które powinno pokryć wszelkie koszty poniesione na skutek wypadku. Biorąc pod uwagę indywidualny charakter zdarzenia, możemy otrzymać m.in;


 

 • Zadośćuczynienie – jest to świadczenie, które powinno zrekompensować ból i cierpienie poszkodowanego. W chwili wyliczania wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę również cierpienie psychiczne, które było następstwem zdarzenia.

 •  

 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – to świadczenie powinno pokryć wszelkie wydatki związane z zakupem lekarstw bądź opatrunków, kosztami uczęszczania na wszelkiego rodzaju konsultacje medyczne czy rehabilitacje.

 •  

 • Odszkodowanie za transport – jeżeli w procesie leczenia dojeżdżamy do różnych placówek medycznych, to warto wiedzieć, że możemy starać się o zwrot kosztów transportu. Warto dokumentować te wydatki, aby móc je przedłożyć ubezpieczycielowi.

 •  

 • Zwrot kosztów opieki – bardzo często po wypadku, osoba poszkodowana wymaga pomocy osób trzecich. Ten wariant również może być brany pod uwagę w chwili wyliczania wysokości odszkodowania, nawet jeżeli opiekował się nami ktoś z rodziny, a nie profesjonalna opieka medyczna.

 •  

 • Koszty przystosowania mieszkania – w wyniku wypadku może dojść do poważnych obrażeń, które zmieniają nasz dotychczasowy styl życia m.in. kalectwo. Wiadomym jest, że należy przystosować odpowiednio miejsce zamieszkania, aby móc wygodnie funkcjonować. Koszty z tym związane również mogą być wliczone w ogólną sumę odszkodowania.

 •  

 • Renta na zwiększone potrzeby – jej celem jest zapewnienie osobie poszkodowanej środków finansowych, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb życia codziennego, które są następstwem wypadku.

 •  

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – warto się o nią starać jeżeli obrażenia, które odniosłeś w wypadku nie pozwalają ci na wrócenie do pracy lub ograniczają cię w wykonywaniu powierzonych zadań.


 

Jeżeli wskutek wypadku poszkodowany zmarł, to najbliższym przysługuje także m.in.;


 

 • Zwrot kosztów pogrzebu – w tym miejscu warto zbierać dokumentację, która poświadcza wydatki związane z organizacją pogrzebu, w tym także koszty pomniku czy stypy.

 •  

 • Zadośćuczynienie – utrata bliskiej osoby to dla każdego człowieka ogromna trauma. Wymiar cierpienia psychicznego najbliższych oraz dotychczasowe relacje ze zmarłym mają duże znaczenie w momencie ustalania wysokości tego świadczenia.

 •  

 • Renta dla rodziny zmarłego – o rentę może starać się rodzina, w której zmarły miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kancelarie odszkodowawcze walczą o więcej


 

Wiele poszkodowanych wybiera pomoc firm zajmujących się odszkodowaniami powypadkowymi. Wsparcie kancelarii, która od początku zajmuje się sprawą może dać lepszy efekt niż samodzielne kontaktowanie się z ubezpieczycielem. Kancelarie prawne doskonale wiedzą, jak należy prowadzić sprawę, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie po wypadku. Dlatego też warto skonsultować swoją sprawę z profesjonalistami, którzy wskażą o jakie świadczenia można się ubiegać oraz jakich kwot można dochodzić.


 

W tym miejscu sugerujemy, aby przed wyborem kancelarii dobrze się zastanowić. Na rynku działa wiele firm, które oferują pomoc poszkodowanym w wypadkach. Przed wyborem konkretnej firmy odszkodowawczej koniecznie należy sprawdzić opinie o kancelariach odszkodowawczych w sieci internetowej i dokładnie przeanalizować ofertę jaką przedstawiają. Nie podejmuj pochopnej decyzji, ponieważ możesz się niemiło zaskoczyć.


 

Przeczytaj także – Zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku – jak je uzyskać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *