Czy warto ubezpieczyć budynek w budowie?

Budowa domu to wydatek około kilkuset tysięcy złotych, warto więc zastanowić się nad ubezpieczeniem jeszcze nie wybudowanego domu. Taka polisa ma bez wątpienia wiele zalet, jednak trzeba ją rozsądnie wybrać i przyjrzeć się wyłączeniom zawartymi w umowie.

Polisa dla domu w budowie, tak jak zwykła dla mieszkania czy domu jest dobrowolna. Właściciel nieruchomości sam decyduje, czy chce ją nabyć. Jednak jest dobrowolna tylko w przypadku, gdy sami finansujemy całą inwestycję. Jeśli wzięliśmy kredyt w banku na pokrycie kosztów budowy, to bank będzie wymagał od nas wykupu podstawowej polisy – chroniącej od zniszczeń spowodowanych przez człowieka lub żywioły.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Budynek możemy ubezpieczyć już od momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Dotyczy to domów jednorodzinnych, wielorodzinnych jak i mieszkań. Ubezpieczenie domu w budowie będzie przede wszystkim zapewniać ochronę przed zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, powódź, uderzenie pioruna, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, zalanie. Możemy ubezpieczyć również dom od kradzieży, ale dopiero gdy dom będzie w stanie surowym zamkniętym. Czyli gdy zostaną zamontowane okna i drzwi. Całość domu musi być szczelnie zamknięta. Wtedy ubezpieczenie poza ochroną murów obejmie także wszelkie materiały i sprzęty zgromadzone na budowie. Ochronie może podlegać także ogrodzenie jak i zamontowane już elementy takie jak: kominek, schody, glazura, armatura, schody, piece, schody. Bardzo często jednak polisa nie obejmuje zniszczeń wywołanych przez przesiąkanie wód gruntowych.

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić nam pieniędzy?

Tak jak w przypadku podpisywania każdej polisy ubezpieczeniowej należy się dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, a przede wszystkim z jej wyłączeniami. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania jeśli:
  • szkoda została spowodowana umyślnie,
  • budynek pęka na skutek mrozu,
  • budynek został zniszczony przez pojazd właścicieli lub robotników budowlanych,
  • zniszczenia zostały spowodowane przez przesiąkające wody gruntowe,
  • szkody powstały na skutek błędów budowlanych, gdy prace budowlane zostały źle wykonane przez wykonawców lub podwykonawców.


Podsumowanie.

Zakup polisy chroniącej nasz dom podczas budowy jest bardzo przydatny. Warto jedynie zastanowić się, jaki typ polisy będzie nam potrzebny i od czego chcemy chcemy się zabezpieczyć. Ważne jest, aby zachowywać wszelkie paragony związane z wydatkami poniesionymi w ramach budowy, ponieważ ubezpieczyciel na ich podstawie wypłaci odszkodowanie za poniesione szkody.

Przeczytaj również Jak działa prywatne ubezpieczenie zdrowotne?