Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Na jakie kwoty może liczyć poszkodowany?

Jeśli w pracy zdarzy nam się wypadek, który będzie skutkował stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu to możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Za wypadek w pracy pracownikowi przysługuje: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do oraz jednorazowe odszkodowanie, jeśli wypadek doprowadził do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek o odszkodowanie należy złożyć do ZUS poprzez pracodawcę. O rekompensatę może ubiegać się także członek rodziny. Kwoty, które można uzyskać są ściśle określone według rozporządzenia.Artykuł został opublikowany na portalu Gazeta Prawna dnia 22.09.2018. Kliknij tutaj , aby przeczytać całość.