Regulamin


Definicje
§1
1. Ranking Firm Odszkodowawczych to serwis internetowy dostępny w domenie firmyodszkodowawcze.pl, zwany dalej Serwisem, prezentujący ranking firm odszkodowawczych i wybrane informacje o tych firmach.
2. Osoba, która uzyskała dostęp do serwisu poprzez adres internetowy firmyodszkodowawcze.pl i przegląda lub wykorzystuje dowolne elementy zawarte w Serwisie zwana jest dalej Użytkownikiem.
3. Właścicielem Serwisu jest Bogumiła Rutkowska, zwana dalej Administratorem, która zajmuje się prowadzeniem i utrzymaniem Serwisu.

Postanowienia ogólne
§2
1. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.
2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, za dostęp i przeglądanie jego zawartości Administrator nie pobiera opłat od Użytkownika.
3. Do wystawienia opinii w Serwisie, konieczne jest zalogowanie się poprzez e-maila.
4. Podstawowym przeznaczeniem Serwisu jest porównywanie opinii klientów firm odszkodowawczych oraz dostarczanie informacji o działalności tych firm.
5. Podstawowym wykorzystaniem Serwisu jest przeglądanie zawartych w nim podstron, treści, danych, zestawień oraz materiałów graficznych w przeglądarce internetowej.
6. Zabrania się użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
7. Zabrania się wykorzystywania serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
8. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystanie ze strony z włączoną obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację.
9. Administrator wykorzystuje pliki cookies zgodnie z określoną polityką cookies.

Zawartość serwisu
§3
1. Prezentowane w Serwisie zestawienia firm odszkodowawczych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
2. Informacje dotyczące firm odszkodowawczych publikowane w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony WWW.
3. Ranking budowany na podstawie opinii użytkowników prezentowany w Serwisie, aktualizowany jest ze zmienną częstotliwością.
4. Administrator dołoży wszelkich starań, by prezentowane w Serwisie informacje były aktualne.
5. Ewentualne rozbieżności informacji względem rzeczywistości nie stanowią podstaw do roszczeń wobec Administratora.
6. Materiały graficzne zawarte w Serwisie są własnością Administratora.
7. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Serwisem treści i elementów graficznych zawartych w Serwisie.
8. Publikowanie i wykorzystywanie całości lub części zestawień prezentowanych w Serwisie wymaga zgody Administratora.

Zasady wystawiania opinii
§4
1. Możliwość zamieszczenia i/lub wyświetlenia opinii w Serwisie może być ograniczona czasowo lub ilościowo (np. dodanie nie więcej niż jednej opinii dla tej samej wypowiedzi lub tylko jednej wypowiedzi przez tego samego Użytkownika w danym okresie czasu).
2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności zakazuje się prezentowania poza Serwisem części danych umieszczonych w Serwisie, całych wypowiedzi lub ich fragmentów.
3. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie wiarygodnością opinii, w szczególności niedozwolone jest:
a. publikowanie opinii na temat własnej działalności;
b. zamieszczanie opinii odnoszących się do pozornego korzystania z usługi w celu uzyskania wpływu na Ranking;
c. wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika Wypowiedzi dotyczącej tej samej firmy;
d. zamieszczanie Wypowiedzi bez związku z usługą, firmą.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do nie zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, które:
a. nawołują do agresji i przemocy, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.); są wulgarne, obraźliwe, agresywne lub posiadają formułę wypowiedzi, która może być uznana za niezgodną z dobrymi obyczajami albo za naruszającą prawa osób trzecich (np. bezpodstawnie podważając dobre imię, renomę innych Użytkowników lub opiniowanych firm);
b. propagują używanie narkotyków bądź niedopuszczone do obrotu środki odurzające lub nadmierne spożywanie alkoholu albo dotyczą produktów lub usług, których obrót jest prawnie zakazany;
c. zawierają bezpośrednio w zawartości opinii linki (adresy URL) do stron www;
d. zawierają w opinii dane osobowe, teleadresowe, w tym adresy mailowe;
e. zawierają informacje nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd;
f. mają charakter treści pornograficznych;
g. w inny sposób nie licują z charakterem Serwisu.
5. Użytkownik zobowiązuje się do:
a. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, w tym tzw. „lokowania produktu”;
b. niekorzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
c. zamieszczania opinii odzwierciedlających wyłącznie jego osobiste i rzeczywiste doświadczenia. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie opinie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez użytkowników.
7. Opinie powinny być zgodne z tematyką.
8.Serwis zastrzega sobie prawo do nie akceptowania wybranych komentarzy bez podawania przyczyny.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, jeśli nie są one zgodne z Regulaminem.

Postanowienia końcowe
§5
1. Administrator oświadcza, iż Serwis działa niezależnie od wszelkich zewnętrznych instytucji, serwisów finansowych i porównywarek.
2. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oraz współpraca wszelkich podmiotów z Administratorem są w pełni dobrowolne.
3. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące Serwisu należy kierować do Administratora pod adres: bogumila.rutkowska@firmyodszkodowawcze.pl