Co powinna zawierać umowa z firmą odszkodowawczą? Na co zwrócić uwagę?

Na polskim rynku działają setki mniejszych i większych kancelarii odszkodowawczych. Przy tak dużej liczbie tego typu firm, zdarzają się takie, które są nastawione wyłącznie na zysk i stosują nieuczciwe praktyki. Z tego też względu trzeba być ostrożnym i uważać, z kim zawiera się umowę.


Poniżej zostanie przedstawionych kilka istotnych kwestii, na jakie trzeba zwracać uwagę, aby dokonać najlepszego wyboru. Naświetlone zostaną zabiegi, jakie stosują uczciwe kancelarie.

Jasna i czytelna umowa.


Uczciwa i szanująca się kancelaria dokona dla nas bezpłatnej analizy sprawy. W umowie zawrze warunki współpracy, wysokość wynagrodzenia i prowizji oraz określi dokładnie jakie ewentualne dodatkowe koszty będzie musiał ponieść klient. Naszym zdaniem, przy bardziej skomplikowanych sprawach wysokość prowizji nie powinna przekraczać 25 % brutto od uzyskanego odszkodowania. Jeśli firma podaje wartość prowizji netto to musimy pamiętać o doliczeniu 23% VAT.


Wynagrodzenie tylko od wygranej sprawy.


Jeśli firma odszkodowawcza przegra naszą sprawę, nie powinniśmy z tego tytułu ponieść żadnych kosztów. Wynagrodzenie powinno przysługiwać, tylko jeśli sprawa zostanie wygrana. Co więcej, nie powinniśmy ponosić żadnych kosztów podczas prowadzenia sprawy, rozliczenie powinno nastąpić w momencie wygranej.


Poszkodowany ma wgląd do korespondencji.


Słyszy się, że ciężko jest wyegzekwować od firmy odszkodowawczej korespondencję między naszym pełnomocnikiem (kancelarią) a ubezpieczycielem. Otóż według najnowszych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego całą korespondencję należy kierować również do poszkodowanego.


Możliwość odstąpienie od umowy.


Jeśli umowa między poszkodowanym a firmą odszkodowawczą została podpisana poza lokalem firmy, to mamy prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Warto jest wybrać kancelarię, która dopuszcza taką możliwość i nie pobiera z tego tytułu opłat. Oczywiście, jeśli kancelaria poniosła już koszty związane z prowadzeniem sprawy, niestety musimy się z nią rozliczyć.


Ważne jest, aby umowę na spokojnie przeanalizować w domu i nie podejmować pochopnie decyzji. Jeśli wybrana przez nas firma odszkodowawcza stosuje się do wyżej wymienionych praktyk to powinniśmy być spokojni, że trafiliśmy w dobre miejsce.