Sprawca kolizji nie posiada polisy OC. Jest szansa na odszkodowanie?

Przepisy odnośnie ubezpieczeń OC są jasne – każdy samochód musi posiadać polisę OC. Brak wykupionego ubezpieczenia skutkuje nałożeniem wysokiego mandatu pieniężnego. Zdarzają się jednak tacy właściciele, którzy nie przestrzegają tego przepisu lub po prostu nie mają takiego obowiązku (np. właściciele kombajnów, rowerów, aut zabytkowych). Jakie czynności powinniśmy wykonać po kolizji ze sprawcą, który nie posiada polisy OC?Polubowne oświadczenie


Jeżeli sprawca wypadku jest nam znany i chce podpisać oświadczenie, to koszty naprawy pojazdu pokrywa z własnej kieszeni. Warto jednak zawiadomić o zdarzeniu policję. W przypadku, kiedy winowajca zobowiązany jest do płacenia ubezpieczenia tłumaczyć się będzie przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Zdarza się również tak, że sprawcę nie stać na wypłacenie nam rekompensaty. W takim razie poszkodowanemu może pomóc UFG.

UFG może pomóc, ale…


W sytuacji, kiedy sprawca nie chce przyznać się do winy w obawie przed wysokimi opłatami poszkodowany powinien natychmiastowo wezwać policję. Kolejnym krokiem powinno być udokumentowanie miejsca zdarzenia w formie zdjęć. Po ustaleniu winnego (zazwyczaj na drodze sądowej) następuje proces likwidacji szkody. Jeżeli poszkodowany posiada polisę AC, to zmuszony jest do skorzystania z niej. Po wypłacie odszkodowania, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wnioskuje o tzw. regres do winnego wypadku. Wypłacenie przez niego odpowiedniej kwoty umożliwi poszkodowanemu zatrzymanie zniżek i posiadanie czystej historii ubezpieczeniowej. UFG zajmuje się wypłatą pieniędzy, kiedy pokrzywdzony nie posiada polisy AC.

Sprawca nieznany


Najgorszym przypadkiem jest kolizja z osobą, która uciekła z miejsca zdarzenia, a poszkodowany nie posiada o niej żadnych informacji. Przy posiadaniu polisy AC, właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie za szkody przy jednoczesnej utracie zniżek. Jeżeli poszkodowany nie posiada tego ubezpieczenia, to koszty naprawy musi pokryć z własnej kieszeni. UFG oferuje pomoc pieniężną, tylko w przypadku narażenia zdrowia psychicznego pokrzywdzonego.

W Polsce posiadanie polisy OC jest obowiązkowe, a za jego brak możemy spodziewać się wysokich kar pieniężnych. Kolizja z osobą, która nie posiada tego ubezpieczenia wiąże się z wieloma problemami. Warto udokumentować miejsce zdarzenia, zapisać wszelkie informacje o sprawcy i wezwać policję. W przeciwnym razie poszkodowany może napotkać się z nieprzyjemnościami w procesie likwidacji szkody.

Całość artykułu przeczytasz tutaj