W jakich przypadkach nie dostaniemy odszkodowania?

Powszechnym błędem właścicieli samochodów jest niedokładne czytanie umowy z ubezpieczycielami. Zawarte tam są istotne informacje, które mówią nam w jakich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi, lub w znacznym stopniu ograniczy nam wypłatę odszkodowania.Wypadek po alkoholu


W większości przypadków ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, kiedy podczas wypadku byliśmy w stanie nietrzeźwości. Wypłata pieniędzy może odbyć się, kiedy ubezpieczony pod wpływem alkoholu uległ wypadkowi, ale jego stan w żadnym stopniu się do tego nie przyczynił. Natychmiastowo ubezpieczony traci prawo do odszkodowania, kiedy stwierdzi się, że alkohol był główną przyczyną zdarzenia.

Nieważne badanie techniczne pojazdu


Zazwyczaj policja nie wystawia mandatów karnych za brak posiadania ważnych badań technicznych samochodu. Kierowcy więc często zapominają o terminie uważając, że kilka dni nie zrobi różnicy. Jeżeli w ciągu tych kilku dni będziemy mieli stłuczkę, lub wypadek możemy mieć ogromny problem z wypłatą pieniędzy. W przypadku polisy OC brak ważnego badania technicznego nie powinno być przeszkodą w likwidacji szkody, jednak jeżeli chodzi o polisę AC, to ubezpieczyciel może ograniczyć lub całkowicie odmówić nam wypłaty odszkodowania.

Zostawienie kluczyków i dokumentów w samochodzie


Jeżeli nasz pojazd został skradziony, a w środku zostawiliśmy komplet kluczy i dowód rejestracyjny możemy spodziewać się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty rekompensaty. Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe odwołuje się do nienależytej staranności i dbałości o prawidłowe zabezpieczenie pojazdu. Inną sytuacją jest kradzież kluczy np. z torebki czy z kurtki. Wtedy ubezpieczyciel powinien dokładnie prześledzić sprawę i stwierdzić czy kradzież była wynikiem niedbalstwa czy nie.

Nieprzestrzeganie przepisów


Większość towarzystw ubezpieczeniowych ograniczy nam wypłatę odszkodowania z polisy AC, kiedy w trakcie wypadku przekroczyliśmy prędkość o 30 km/h. Tak się dzieje również w przypadku kiedy np. używamy telefonu komórkowego, wjedziemy na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wymusimy pierwszeństwo, w nieodpowiedni sposób będziemy wykonywać manewr wyprzedzania. Te i wiele innych sytuacji, w których nie stosujemy się do przepisów ruchu drogowego może być przyczyną mniejszej wypłaty odszkodowania.

Podstawą jest więc dokładne czytanie umów jakie zawieramy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zwiększy to naszą świadomość i będziemy mogli unikać sytuacji, które mogą spowodować brak wypłaty odszkodowania, lub jego ograniczenie.

Przeczytaj także Uprzejmość kierowców na drogach