Zadośćuczynienie a odszkodowanie.

Często spotykamy się pojęciem zadośćuczynienia i odszkodowania. Jednak czy wiemy, kiedy dokładnie ich używać i co oznaczają? Jaka jest między nimi różnica?Odszkodowanie przysługuje temu, kto doznał szkody majątkowej. Pieniądze, które otrzymamy od ubezpieczyciela powinny zrekompensować nam straty w majątku. Odszkodowanie możemy otrzymać np. za zalane mieszkania, uszkodzony samochód. Na podstawie zgromadzonych rachunków, dokumentów jest szacowana wysokość szkody. Zadośćuczynienie natomiast jest rekompensatą za krzywdę niemajątkową – czyli cierpienie psychiczne wynikające np. ze straty bliskiej osoby. Jest ono trudne do wycenienia, ponieważ nie można właściwie oszacować wartości bólu po stracie bliskiego lub po utracie sprawności.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj całość tutaj.