Czy niesprawny samochód może pozbawić nas wypłaty odszkodowania?

Niesprawny samochód może, ale nie musi byś powodem do odmowy wypłaty odszkodowania. Wszystko zależy, czy niesprawność samochodu przełożyła się bezpośrednio na przyczynę wypadku i czy szkoda dotyczy polisy OC czy AC.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić wypłaty odszkodowania z OC, nawet jeśli poszkodowany zaniedbał doprowadzenia auta do odpowiedniego stanu technicznego. Natomiast może pomniejszyć wypłatę odszkodowania, jeśli niesprawność samochodu miała wpływ na wypadek, nawet o 50%. Oczywiście każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. W przypadku odszkodowania z AC, ubezpieczyciel może odmówić całkowitej wypłaty odszkodowania, ale tylko w przypadku gdy zły stan techniczny miał bezpośredni wpływ na powstanie szkody lub zwiększył jej rozmiar.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj całość artykułu tutaj.