Odszkodowanie za potrącenie na pasach.

Na polskich drogach często dochodzi do wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, w której pieszy może doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, pieszy może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Według art. 436 Kodeksu Cywilnego to kierowca z zasady jest winny potrącenia pieszego i po jego stronie leży udowodnienie, że nie jest on odpowiedzialny za spowodowanie wypadku. Jest to tzw. zasada ryzyka. Jeśli pieszy dozna uszczerbku za zdrowiu, to może on ubiegać się od ubezpieczyciela pojazdu wypłaty należnego odszkodowania. Gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał ważnej polisy OC to wszelkie świadczenia zostaną wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Osoba potrącona na pasach może się ubiegać o następujące świadczenia:

  • zwrot kosztów leczenia ( dotyczy to leków, wizyt u lekarzy, rehabilitacji, pobytu w szpitalu itp.),
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie,
  • zwrot utraconego dochodu, jeśli po wypadku pieszy nie był zdolny do pracy i nie otrzymywał wynagrodzenia.

Jeśli na skutek potrącenia na pasach nastąpi wypadek śmiertelny, członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Ponadto mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia po wypadku oraz kosztów pogrzebu. Wysokość odszkodowania będzie zależeć od okoliczności danej sprawy – od tego jak poważny był uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, od kosztów jakie zostały poniesione i jaki wpływ miało to na utratę dochodów.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Pieszy nie uzyska żadnych świadczeń, jeśli do wypadku doszło tylko i wyłącznie z jego winy. Mowa o następujących sytuacjach:

  • pieszy przechodzi przez pasy na czerwonym świetle lub w miejscu niedozwolonym,
  • pieszy nie posiada odblasków po zmroku będąc poza terenem zabudowanym,
  • dojdzie do wtargnięcia na pasy lub jezdnię, czyli gdy pieszy nie rozglądając się, że może bezpiecznie przejść wchodzi pod koła jadącego samochodu.

Potrącenie na pasach jest niebezpiecznym zdarzeniem. Zarówno kierowcy jak i piesi powinni zachowywać ostrożność. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość, a piesi nie przekraczać jezdni w sposób niedozwolony. Dla pieszych poza poważnym uszczerbkiem na zdrowiu może to skutkować także dotkliwym brakiem wypłaty odszkodowania.