Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając dziecko chcemy zadać o to, aby miało wszystko co najlepsze. Jedną z ważniejszych rzeczy jest zadbanie o to, aby dziecko było ubezpieczone. W Polsce, zgodnie z ustawą, każdy rodzic ma obowiązek zgłoszenia swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wpisanie do ubezpieczenia.

Według polskiego prawa każdy rodzic, który pracuje musi wpisać dziecko do ubezpieczenia. Zgłoszenia może dokonać tylko jedno z rodziców, więc należy ustalić kto podejmie się tego obowiązku. Polega to na tym, że zakład pracy wybranego z rodziców podejmuje się płacenia składek zdrowotnych za dziecko. Dalszą rolę przejmuje zakład pracy, który zajmuje się za nas wszystkimi formalnościami i przekazuje je do ZUS. Jeśli żadne z rodziców nie pracuje dziecko może być zgłoszone przez dziadków. W przypadku, gdy nie ma i takiej możliwości, wpisu do ubezpieczenia może dokonać placówka opieki społecznej. Z tym, że rodzice muszą pamiętać, aby się do nich zgłosić. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Jaki jest czas na zgłoszenie?

Termin ustanowiony do zgłoszenia dziecka to 7 dni po narodzinach. Jednak, aby dopełnić tej procedury potrzebny jest numer PESEL. Numer PESEL wydaje Urząd Stanu Cywilnego, ale na to ma czas 30 dni. Zatem w praktyce zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia nie zawsze jest możliwe w terminie 7 dni. Jednak nie ma powodu do obaw i trzeba po prostu dokonać procedury zaraz po otrzymaniu przez dziecko numeru PESEL. W sytuacji, gdyby trzeba było skorzystać z opieki medycznej, a dziecko nie miałoby jeszcze ubezpieczenia to nie ma powodu do obaw. Zostałoby one objęte opieką medyczną, bowiem w Polsce każdemu dziecku, które nie ukończyło 6 miesiąca przysługuje prawo do podstawowej opieki medycznej. Bez względu na to, czy posiada dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Podsumowanie.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo ważne. Należy pamiętać, aby dokonać tej formalności w miarę możliwości jak najszybciej po narodzinach dziecka. Nie chodzi tu tylko o karę grzywny, ale o zapewnienie naszemu dziecku prawa do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj również Karta EKUZ co to jest i czy warto ją nabyć przed wyjazdem za granicę?