Karta EKUZ co to jest i czy warto ją nabyć przed wyjazdem za granicę?

Karta EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w krajach UE i EFTA Dowiedz się, jaka opieka przysługuje Ci, dzięki tej karcie i jak tą kartę otrzymać.

Co to jest EKUZ?

Karta EKUZ pozwala nam skorzystać z publicznych placówek medycznych kraju, w którym będziemy przebywać. Będąc za granicą opieka medyczna zostanie nam udzielona na tej samej zasadzie, co obywatelom kraju, w którym przebywamy. Co oznacza, że jeśli świadczenie będzie płatne dla obywatela Francji czy Hiszpanii, to będzie to również płatne dla nas. Nawet jeśli w Polsce koszty danego świadczenia pokrywa NFZ.

Komu przysługuje?

Karta EKUZ przysługuje wszystkim osobom, które mają prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Czyli wszystkim płatnikom ZUS. Kartę może otrzymać każdy niezależnie czy wyjeżdża w celach turystycznych, służbowych czy w celu podjęciu nauki za granicą.

Jak wyrobić kartę?

Karta EKUZ jest bezpłatna. Wydawaniem kart zajmuje się wojewódzki oddział NFZ. Należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go osobiście, wtedy karta zostaje wydana od razu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Można też przesłać wniosek pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wtedy albo możemy odebrać dokument osobiście albo zostanie nam wysłany lub też może odebrać go osoba trzecia, na podstawie wydanego przez nas upoważnienia.

Jak używać karty?

Pamiętajmy, że jeśli będąc za granicą będziemy chcieli skorzystać z pomocy medycznej, należy najpierw upewnić się, że czy dana placówka lub konkretna usługa jest bezpłatna. Można to sprawdzić na stronie NFZ. Podczas rejestracji w danej placówce należy okazać kartę EKUZ i dowód tożsamości.

Ubezpieczenie turystyczne a EKUZ.

Przede wszystkim karta EKUZ nie zastąpi ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie daje nam zdecydowanie szerszy zakres usług. Np. EKUZ w razie wypadku nie obejmuje ratownictwa górskiego, transportu do Polski itd. Mając ubezpieczenie wszystkie te koszty zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, a posiadając tylko EKUZ musimy pokryć je z własnej kieszeni. Ponadto karta EKUZ nie jest honorowana w krajach poza UE i EFTA.

Podsumowanie

Kartę EKUZ warto posiadać, ponieważ uprawnia nas do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej za granicą i obniża ona koszt ubezpieczenia turystycznego. Lecz pamiętajmy, że karta EKUZ nie zastąpi tego ubezpieczenia, ponieważ zakres jej bezpłatnych usług jest dość ograniczony.

Przeczytaj również Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.